Archiv Říjen 2010

Kapitola 31. O tom, že Boží dokonalost a mnohost Božích jmen neodporuje Boží jednoduchosti Z uvedeného lze sledovat, že Boží dokonalost a mnohé názvy pronášené o Bohu, neodporují jeho jednoduchosti.Tak totiž říkáme, že se Bohu přisuzují všechny…


30. 10. 2010 7:02
Rubrika: zprávy

List Franktfurter Allgemeine Zeitung zveřejnil 14. září pod názvem "Lze dárcovství orgánů ještě zachránit?" poměrně obsáhlý článek Stephana Sahma, jenž je vedoucím lékařem v nemocnici v Offenbachu. "Mozkově mrtví" lidé jsou schopni udržovat…


Kapitola 30. O tom, která jména lze uvádět o Bohu Z toho lze také uvažovat o tom, co se může o Bohu říci nebo neříci; nebo, co se vypovídá výhradně o Bohu, co dále současně o Bohu a jiných věcech: ježto se totiž v Bohu nalézá dokonalost veškerého…


29. 10. 2010 3:04
Rubrika: zprávy

Daniel Stayne, zakladatel mezinárodní komunity Cor et lumen Christi (Srdce a světlo Kristovo), požádal křesťany, aby večer 31. října umístili do svých oken světlo na znamení své víry. Učinil tak ve snaze navrátit svátku "Halloween" jeho charakter…


Kapitola 29. O podobnosti Bohu Z toho však, jakým způsobem se může nebo nemůže nacházet ve věcech se může uvažovat podobnost k Bohu.Účinky, nedostihující svých příčin, se s nimi totiž nescházejí ve jménu a rázu; přece je však nutno nalézt mezi nimi…


28. 10. 2010 16:06
Rubrika: zprávy

Předseda Etického fóra ČR (EF ČR), pan Ing. Milan Lášek, zaslal členům sdružení dopis, ve kterém objasnil kauzu kritizované metodiky pro vyučování předmětu Etická výchova na základních školách. Proti výuce podle materiálů autorů Ladislava Lencze a…


Kapitola 28. O Boží dokonalosti Třebaže ty bytosti, které jsou a žijí, jsou dokonalejší, než ty, které toliko jsou, přece Bůh, jenž není ničím jiným, než svým bytím, je všeobecně dokonalým jsoucnem; a říkám všeobecně dokonalým, kterému neschází…


Kapitola 27. O tom, že takový, tak nemá trvalost pohybu ze sebe sama Je tedy třeba nad pohybujícím sebe sama umístit jiného prvého hybatele, jenž poskytuje trvalost pohybu. A tak Bůh, jenž je prvním hybatelem, není tvarem tělesa pohybujícího sebe…


Kapitola 26. O tom, že v Bohu není formální bytí všeho Z uvedeného se vyvrátí blud těch, kdo tvrdili, že Bůh není ničím jiným, než formálním bytím každé věci.Vždyť se toto bytí dělí bytím podstaty a bytím případku. Boží bytí však není bytím podstaty…


Kapitola 25. O tom, že Bůh není v nějakém rodu. Z toho se z nutnosti uzavírá, že Bůh není v nějakém rodu.Vždyť všechno, co je v nějakém rodu, má v sobě něco, čím se přirozenost rodu označí ke druhu. Nic totiž není v rodu, co by nebylo v nějakém jeho…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz